پرداخت موبایل
فیلم آموزش حسابداری
فیلم آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
بخشنامه حسابرسی
آموزش حسابداری
 
 
 
 
 
 
در اینستاگرام همراه ما باشید
 
 
خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی
 
 
پروژه حسابداری
 
بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی
 
خدمات مالی و حسابداری
 
 
 
 

بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی

بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی:

انتخاب حسابرس و بازرس از میان سازمان يا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای اشخاص حقوقی که مشمول این بخشنامه می باشند.

این بخشنامه در خصوص اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین 1393 به بعد باشد، لازم الاجرا می باشد.
 
  
رمز فایل:hesabdaresabz.com