پرداخت موبایل
فیلم آموزش حسابداری
فیلم آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
بخشنامه حسابرسی
آموزش حسابداری
 
 
 
 
اظهارنامه 1393
 
 
در اینستاگرام همراه ما باشید
 
 
خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی
 
 
پروژه حسابداری
 
بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی
 
خدمات مالی و حسابداری
 
 
 
 
درخواست اعزام حسابدار

بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی

بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی:

انتخاب حسابرس و بازرس از میان سازمان يا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای اشخاص حقوقی که مشمول این بخشنامه می باشند.

این بخشنامه در خصوص اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین 1393 به بعد باشد، لازم الاجرا می باشد.
 
  
رمز فایل:hesabdaresabz.com